• 5191 بار
    • ۱۶:۴۰ ۱۳۹۷/۶/۱۷

    پس از پایان این مدت ، قیمت های سایت ساز سحر در سرور حرفه ایی ایران به حالت عادی برگشت و تخفیف های قیمتی برداشته شد
    البته طرح های رایگان وب سایت برای مشاغل اعلام شده همچنان به قوت خود باقی است