لیست مطالب فیلم
 • قسمت پانزدهم(ساخت صفحه محتوا)

   

  • 650 بار
  • ۱۵:۵۴ ۱۳۹۶/۹/۸
 • قسمت یازدهم (سرویس عکس)

   

  • 612 بار
  • ۱۵:۵۰ ۱۳۹۶/۹/۸

 • قسمت دهم(تغییر عکس هدر سایت)

   

  • 633 بار
  • ۱۵:۴۹ ۱۳۹۶/۹/۸

 • قسمت نهم (ورود / عضویت)

   

  • 616 بار
  • ۱۵:۴۸ ۱۳۹۶/۹/۸

 • قسمت هشتم (تغییر نام سایت)

   

  • 622 بار
  • ۱۵:۴۷ ۱۳۹۶/۹/۸

 • قسمت هفتم (ساخت لینکدانی)

   

  • 609 بار
  • ۱۵:۴۶ ۱۳۹۶/۹/۸

 • قسمت ششم (ساخت تبلیغات)

   

  • 596 بار
  • ۱۵:۴۵ ۱۳۹۶/۹/۸

 • قسمت پنجم (ساخت لینک دانلود)

   

  • 588 بار
  • ۱۵:۴۴ ۱۳۹۶/۹/۸