لیست مطالب فیلم
 • قسمت پانزدهم(ساخت صفحه محتوا)

   

  • 460 بار
  • ۱۵:۵۴ ۱۳۹۶/۹/۸
 • قسمت دهم(تغییر عکس هدر سایت)

   

  • 441 بار
  • ۱۵:۵۱ ۱۳۹۶/۹/۸

 • قسمت یازدهم (سرویس عکس)

   

  • 426 بار
  • ۱۵:۵۱ ۱۳۹۶/۹/۸

 • قسمت هشتم (تغییر نام سایت)

   

  • 438 بار
  • ۱۵:۵۰ ۱۳۹۶/۹/۸

 • قسمت نهم (ورود / عضویت)

   

  • 428 بار
  • ۱۵:۵۰ ۱۳۹۶/۹/۸

 • قسمت ششم (ساخت تبلیغات)

   

  • 405 بار
  • ۱۵:۴۹ ۱۳۹۶/۹/۸

 • قسمت هفتم (ساخت لینکدانی)

   

  • 419 بار
  • ۱۵:۴۹ ۱۳۹۶/۹/۸

 • قسمت پنجم (ساخت لینک دانلود)

   

  • 407 بار
  • ۱۵:۴۸ ۱۳۹۶/۹/۸